Alle producten en literatuur: Educatieve software/educatieve websites

alt text

YES! wiki

Vos, Erik, e.a. (2011 - heden) YES! wiki. Wiki voor het project Young European Specialists Gouda, Worldschool b.v., 2008.

Project in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
www.yeswiki.nl

alt text

Worldschool

Vos, Erik, e.a. (2008 - heden) Worldschool. Educatieve internationalisering voortgezet onderwijs. Gouda, Worldschool b.v.

Winnaar zesde prijsvraag Maatschappelijke sectoren & ICT
www.worldschool.nl

alt text

De digitale opleidingsschool

Vos, Erik, e.a. (2006 - 2011) De digitale opleidingsschool, interactieve site voor leerwerkgemeenschappen. Gouda, Bureau voor Educatief Ontwerpen, i.s.m. Marnix Academie, IPABO, Hogeschool Iselinge, Onderwijscentrum VU, Hogeschool Windesheim, Domstadacademie. Surf tender onderwijsvernieuwingsprojecten

Zie ook onder 'boeken': School maken, kennis maken. Over innige samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen

alt textHet ontwerpatelier

Vos, Erik, e.a. (2005 - 2013) Het ontwerpatelier. Ontwerpruimte voor actief leren in het basisonderwijs. ICT ontwikkelproject, i.s.m. Hogeschool InHolland, Hogeschool Drenthe, Hogeschool van Utrecht/Theo Thijssen Academie, Fontys Hogeschool Roermond, Hogeschool Windesheim, Marnix Academie. Gouda, Bureau voor Educatief Ontwerpen

Later aangevuld met een ontwerpatelier voor het voortgezet onderwijs, waarin o.m. een digitaal portfolio voor de universitaire lerarenopleiding IDO van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

alt text

Het groen adviesbureau

Vos, Erik en Ellen Reehorst (2005 - heden). Het groen adviesbureau. Regeling innovatie groen onderwijs 2005, ministerie van LNV. I.s.m. AOC Friesland, Van Hall Instituut Leeuwarden, Van Hall Business Centre Leeuwarden, Groen College Goes. Bureau Educatief Ontwerpen

alt text

Kind en Media/Kindernieuwsnet

Nieuwenhuyse, Sander, Ton Gloudemans, Erik Vos (2005 - 2013) Kind en Media/Kindernieuwsnet. Media-educatie project i.o.v. Directie Media, Letteren en Bibliotheken, Directoraat Generaal voor Culturele Zaken van het Ministerie van OCW. Bureau voor Educatief Ontwerpen, Gouda

alt text

Het ontwerpbureau

Vos, Erik, Ellen Reehorst (2003 - heden) Het ontwerpbureau. Didactische varianten voor een open leeromgeving in het VMBO. Regeling regionale vernieuwingsprojecten vmbo 2003. I.s.m. Veenlanden College Mijdrecht, Minkema College Woerden, Esloo onderwijsgroep Den Haag/Voorburg. Gouda, Bureau Educatief Ontwerpen

alt text

Het adviesbureau.

Vos, Erik, Ellen Reehorst, Frits Sibers (2002 - heden) Het adviesbureau. Ondernemend en in opdracht leren werken in HAVO en VWO. Ondernemerschap & Onderwijs. I.s.m. Amstel Instituut, Universiteit van Amsterdam en CSG Comenius in Leeuwarden. Gouda, Bureau Educatief Ontwerpen

Winnaar prijs Durven - Delen - Doen.
www.hetadviesbureau.nl

alt text

Groen en Rood

Vos, Erik, Ton Gloudemans, e.a. (2002) Groen en Rood, caseonderwijs in het HBO. Cd-rom. Gouda, Bureau voor educatief ontwerpen/Axis project groen en rood.

alt text

DOOR! – Leren voor Duurzaamheid.

Vos, Erik , Ellen Reehorst, e.a. (2001) DOOR! – Leren voor Duurzaamheid. Digitale Onderwijs Ontwerp Ruimte. Computerprogramma en handleiding. Gouda, Bureau voor Educatief Ontwerpen

alt text

Het Kleuterhuis, educatief ontwerpen voor kleuters

Vos, Erik, m.m.v. Aly Liefhebber. Het Kleuterhuis, educatief ontwerpen voor kleuters. Computerprogramma en handleiding. Gouda, Bureau voor Educatief Ontwerpen