Het onderzoeksprogramma: enkele uitwerkingenDe uitwerkingen hieronder bevatten links naar te downloaden publicaties. De publicaties leveren betrekkelijk willekeurig gekozen doorkijkjes naar educatief ontwerpen. Het zijn illustraties van onderdelen van het onderzoeksprogramma..

Het uitwerken van educatief repertoire is belangrijk binnen het onderzoeksprogramma. Illustratief is het uitwerken van het zogenoemde openingsreprtoire. "Schakers hebben het, leraren nog niet." Een verzameling onderwijsverhalen over openingen in het onderwijs vind je hier.


Voorbeeld van onderzoek naar het repertoire van een educatieve ontwerper. In dit geval het vakmanschap van Peter Dekkers, inspirerend taaldidacticus, opleidingsdocent en educatief ontwerper. Het boekje is uitgegeven door de Hogeschool Domstad.
Dit boek staat als 'flipbook' op de site; je kunt het online lezen. Downloaden kan overigens ook. Klik hier om deze publicatie te lezen.

Onderzoek naar een onderdeel van educatief repertoire, zoals gebruikt door verschillende personen. In dit geval gaat het om 'perspectief bieden' als inspirerend onderdeel van het repertoire van verschillende educatieve ontwerpers.
Klik hier om deze publicatie te lezen.

Educatieve architectuur

Reflectieve notitie

Reflectief geschreven verkenning van de term 'educatieve architectuur'. De verkenning leidt tot de gedachte dat het hier om een funderend begrip voor educatief ontwerpen gaat, en om een bijhorend terrein van onderzoek.
Klik hier om deze publicatie te lezen.

Kleurrijk boek over de bevindingen in het SURF project 'de digitaleopleidingsschool'. Het ideaal van de digitale opleidingsschool is de vorming van een leergemeenschap rond schoolontwikkelingsvraag waarin alle betrokkenen een eigen bijdrage leveren en daarover communiceren en publiceren in een gebruikersvriendelijke digitale omgeving.
Klik hier om deze publicatie te lezen.

Antwoord op de vraag van een opleidingsdocennt naar 'de volgende stap' in een ontwerpproces dat met studenten wordt doorgemaakt. Afgerekend wordt met het idee dat educatief ontwerpen een kwestie van 'stappen zetten' is.
Klik hier om deze publicatie te lezen.

Beschrijving van techniekonderwijs dat prima gegeven wordt door mensen met twee linkerhanden. Vooral gebaseerd op 'verhalend ontwerpen' voor techniekonderwijs. Uitgeprobeerdee praktijkvoorbeelden en bijhorende beschrijvingen middels onderwijsverhalen en en scenario's.
Klik hier om deze publicatie te lezen.

Boek met het formaat van een Bosatlas over het ontwerp, de uitvoering en de disseminatie van de experimentele lerarenopleiding EXPLO.

Klik hier om het boek te lezen.

Architectuur van de wereld

Catalogus bij een webtentoonstelling

Dialoog tussen art director en illustrator Mieke de Haan en Erik Vos over de architectuur van de software die het Bureau voor Educatief Ontwerpen maakt. Het boekje is uitgegeven om het tienjarig samenwerkingsverband tussen Mieke en het bureau te vieren. Het boekje is de catalogus bij een webtentoonstelling over het werk van Mieke voor het bureau.
De webtentoonstelling van het werk van Mieke de Haan is hier te bezoeken. De tentoonstelling werkt in alle browsers, behalve in Internet Explorer (sorry, onze fout).
De catalogus bij de tentoonstelling is hier te lezen als 'flipboek'.