R&D als onderwijsprogramma op een PABO

alt text

Onderzoeken en ontwerpen met eigen HBO kwaliteit

Onderwijsprogramma’s op een onderwijsacademie voor het basisonderwijs (PABO) kunnen deels worden omgevormd tot Research & Design programma’s. Kenmerkend is dat een groep onderzoekers samenwerkt voor het beantwoorden van jaarlijks wisselende onderzoeks- en ontwerpvragen met betrekking tot de ontwikkeling van een bepaald vakgebied of onderwijskundig thema. De onderzoekers bestaan behalve uit studenten ook uit docenten en – waar mogelijk – ook uit leraren basisonderwijs die op een R&D programma intekenen.

Een deel van het ontwikkelwerk is verricht voor de Academische lerarenopleiding van de Marnix Academie in Utrecht. In de vervolgstudie wordt gezocht naar overtuigende argumenten en tegenargumenten voor deze benadering van het opleidingsonderwijs.

 
Status
Lopend