Het adviesbureau

alt text
alt text

Leerlingen werken als opdrachtnemers voor tal van maatschappelijke organisaties

Jongeren adviseren in opdracht bedrijven, maatschappelijke organisaties of personen. Onderwijs wordt daar spannend van en levensecht. Jongeren brengen adviezen uit op basis van onderzoek of door het ontwerpen van oplossingen voor gesignaleerde problemen, dilemma's, knelpunten. Bijvoorbeeld in de vorm van een diagnose, een evaluatie, een (technisch dan wel beeldend) ontwerp, een verslag van een serie experimenten, een afweging, een toekomstscenario, een onderzoek naar de haalbaarheid/ wenselijkheid van een verandering, enz.

Het adviesbureau is een digitale voorziening in de vorm van een geavanceerde website, waar probleemhebbers van buiten de school en probleemoplossers (leerlingen) elkaar ontmoeten. Anders gezegd: het adviesbureau heeft een makelaarsfunctie tussen school en samenleving. Op het hoogtepunt bevatte het adviesbureau tegen de tweehonderd echte opdrachten voor leerlingen, bijeengebracht door docenten van deelnemende scholen en door educatieve makelaars van het Bureau Educatief Ontwerpen.

In 2007 won het adviesbureau als ‘zeer vernieuwend onderwijsproject’ een prijs van vijftigduizend Euro in het kader van ‘Doen, durven, delen’. De prijs werd gedeeld met CSG Comenius in Leeuwarden.