City Counsellors

alt text

Werken voor de burgemeester of wethouder van je eigen woonplaats

De burgemeester of een wethouder nodigt directeuren van scholen voor voortgezet onderwijs in de eigen gemeente uit: zet (een deel van) jullie leerlingen in als onderzoekers, ontwerpers en adviseurs van ons lokale energie- en klimaatbeleid. De gemeente is opdrachtgever en benoemt de onderwerpen voor de leerlingen. De leerlingen presenteren hun werk na afloop in het gemeentehuis. Het Worldschool Network zorgt, samen met Bureau Educatief Ontwerpen en de betrokken scholen, voor ondersteuning van de leerlingen.

Dit project is onderdeel van het aanbod van het Worldschool Network en wordt in samenwerking tussen het Bureau Educatief Ontwerpen en Worldschool uitgevoerd.

 
Status