De docent als ondernemer

alt text
alt text

Didactische vernieuwing vanuit een nieuwe rol voor docenten in het groen MBO

De samenwerking wordt ondernomen om vier kernvragen voor onderwijsontwikkeling t.b.v. competentiegericht leren te beantwoorden:
1. Hoe bieden we docenten een omgeving waarin zij zich (parallel aan en ten behoeve van leerlingen) ontwikkelen tot ondernemers die adequate, flexibele, maatschappelijk en bedrijfsgeoriënteerde onderwijsarrangementen bieden?
2. Hoe kunnen we de expertise van docenten als ondernemers zichtbaar, herhaalbaar en uitwisselbaar maken?
3. Hoe verhouden zich de constanten van competentiegericht leren (zoals POP, portfolio, coaching bij leervragen) tot de behoefte en noodzaak aan didactische variatie binnen de competentiegerichte leeromgeving?
4. Passen de resultaten van het project in de regionale en de landelijke ontwikkeling van het competentiegerichte leren en de bijhorende opvatting van de school als kenniscentrum?

Groen College Goes/Edudelta is penvoerder van het project en het Bureau voor Educatief Ontwerpen levert de projectleider. Het project vindt plaats onder de ‘Regeling Innovatie Groen Onderwijs 2006’ Verder wordt samengewerkt met
- AOC Oost, in Doetinchem;
De opleidingsschool van STOAS/Edudelta onderwijsgroep ‘3-voud’;
- Partners in de Zeeuwse Kenniseconomie (i.c. Edudelta Onderwijsgroep, ROC Zeeland, ROC Westerschelde)
.

 
Status
Afgerond