De digitale opleidingsschool

alt text
alt text

Over innige samenwerking van basisscholen en PABO bij onderwijsontwikkeling en innovatie

De digitale omgeving vormt het ‘huis’ waarin alle betrokkenen bij leren en opleiden elkaar kunnen ontmoeten: de leerlingen en leraren in de scholen, samen met de studenten en docenten in de opleiding. De school staat centraal in dit concept: daar worden de wezenlijke vragen voor inhoudelijke schoolontwikkeling gesteld op basis van praktische ervaringen en kwaliteitsevaluaties. In de opleidingsschool zijn studenten aanwezig die langs deze weg kunnen werken aan betekenisvolle opdrachten in het kader van hun opleiding. Het ideaal van de digitale opleidingsschool is de vorming van een leergemeenschap rond zo’n schoolontwikkelingsvraag waarin alle betrokkenen een eigen bijdrage leveren en daarover communiceren en publiceren in een gebruikersvriendelijke digitale omgeving.

Het project ‘schoolontwikkeling en kennisomgevingen in de digitale opleidingsschool’, kortweg DOS, is uitgevoerd als onderdeel van de Surf tender onderwijsvernieuwingsprojecten 2005. Uitvoering door: Bureau voor Educatief Ontwerpen (projectleiding), Marnix Academie in Utrecht, Hogeschool Iselinge in Doetinchem, IPABO Amsterdam/Alkmaar, Hogeschool Domstad in Utrecht, Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Hogeschool Windesheim in Zwolle.