Het duurzaam adviesbureau

alt text

Leerlingen werken aan duurzaamheid in opdracht van bedrijven en van gemeentelijke en provinciale overheden

Het Duurzaam Adviesbureau is een onderdeel van het programma Scholen voor duurzaamheid voor het voortgezet onderwijs. Kenmerkend voor dit programma zijn:
 Jongeren leren uit en in de werkelijkheid.
 Jongeren komen in contact met vertegenwoordigers van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.
 Jongeren worden actief betrokken bij duurzaamheidthema’s.
 Jongeren worden uitgedaagd hun eigen inbreng te leveren.
 Jongeren worden serieus genomen.
Scholen voor duurzaamheid is in veel provincies actief. Per provincie is het programma toegespitst op de eigen omgeving.

Scholen voor duurzaamheid is een programma van het IVN. Het Bureau voor Educatief Ontwerpen heeft het project opgezet en daarna aan het IVN overgedragen. Het Duurzaam Adviesbureau is mede mogelijk gemaakt door de provincies Drenthe, Groningen, Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland, Limburg, Noord-Holland, Zuid-Holland, het VSB fonds, Agrarisch Jongeren Kontakt noord, Save the Children.

 
Status
Afgerond