E-cities

alt text
alt text

Basischolen onderling verbinden; technisch en inhoudelijk

Dit project is nooit van de grond gekomen, hoewel er gedurende enkele jaren projectplannen voor werden geschreven. Opname in deze selectie van projecten alleen om nostalgische redenen! En in de hoop dat een visionair met invloed er het oog op laat vallen. Het project is bedoeld voor basisscholen die onderling met supersnelle glasvezelverbindingen te verbinden zijn.

Een deel van het beeld bij dit project uit een van de projectaanvragen:

De educatieve makelaars van het breedbandproject Noord-Nederland worden steeds handiger in het verkrijgen van opdrachten vanuit bedrijfsleven en overheden. De opdrachten komen beschikbaar voor de groep van de honderddertig basisscholen die aan het breedbandproject meedoen. Eerst was er natuurlijk de klapper van de opening van het glasvezelnet, waaraan zo’n twintig basisscholen meededen en die alle locale kranten haalde. Daarna fungeerde een groot internationaal project voor ruimteonderzoek als opdrachtgever. Toen deden al veertig basisscholen mee. De leerlingen ondernamen virtuele ruimtereizen en vertelden over hun ervaringen, ze ontwierpen buitenaardse wezens en speelden hun ontmoetingen met deze wezens uit – dat alles in opdracht van een echte opdrachtgever die ook nog goed uitlegde waarom de opdracht belangrijk was. Daarna ging het snel. Huisartsen vroegen kinderen voorlichtingsposters te maken en op verschillende plaatsen op te hangen, de openbare bibliotheken vroegen speciaal de jongste kinderen om … Al snel bleek het aantal mogelijke opdrachtgevers veel groter dan nodig was om het systeem tot een succes te maken. En het aardige was, dat iedereen er zijn voordeel mee deed.

Later werd een versie ontwikkeld waarin kleurrijke scholen onderling en met andere scholen samen zouden werken, ter bevordering van hoogstaande educatie. Ook is er een versie waarbij lerarenopleidingen partij zijn in het ontwikkelen van aanbod.


 
Status
In gespannen afwachting