Het ontwerpatelier

alt text
alt text
alt text

Inspirerend publicatie platform voor a.s. leraren

Het Ontwerpatelier voor het basisonderwijs is een van de eerste ‘community based’ digitale voorzieningen die voor de lerarenopleidingen zijn gebouwd. Vijf hogescholen namen er aan deel. Zichtbaar zijn vooral de resultaten van het werk dat a.s. leraren, met steun van de digitale voorziening, ondernemen. Studenten publiceren de resultaten van hun werk in de openbare ruimte van de website. Soms gaat het om omvangrijke publicaties van uitgevoerd onderzoek, soms om korte, nuttige teksten voor het basisonderwijs. Zo werd een tekst over ‘tussendoortjes met rekenen en wiskunde’ (met leuke, zinvolle opgaven voor ‘tussen de lessen door’) vele duizenden malen gedownload. Vaak werden ook producties van kinderen geplaatst. Op zeker moment werd het werkstuk van kinderen uit groep zeven over ‘trouwen’ gezien door iedereen die op Google ‘trouwen’ intypte. Uiteraard stond het ontwerpatelier ook vol publicaties met grote diepgang. :)

Het Ontwerpatelier is mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van het ministerie van OCenW; het betreft een subsidie voor het ict-ontwikkel-project 2000, ‘ATELIER, ontwerpruimte voor actief leren in het basisonderwijs’. Het is een samenwerkingsproject van Bureau voor Educatief Ontwerpen (projectleiding en ontwikkelen van de digitale voorziening) en de PABO Meppel (Hogeschool Drenthe), PABO InHolland, PABO Windesheim, Fontys PABO Roermond, Marnix Academie en het Onderwijscentrum IDO VU. Het project werd na afloop van de subsidieperiode zelfstandig door de betrokkenen voortgezet.

 
Status
Afgerond