De school als kenniscentrum

alt text

Verkenning van een nieuw concept voor het Ministerie van LNV

Studie om te bepalen wat de herhaalbaarheid is van een aantal onlangs in gang gezette RIGO en andere onderwijsvernieuwingsprojecten voor een aantal nader te benoemen parameters
• architectuur en software generiek systeem,
• gewenste vrijheidsgraden daarin,
• rol van competenties in relatie met AOC competenties,
• benodigde docentscholing,
• aansluiting bij diverse onderwijsconcepten,
• samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven

Uitgevoerd in samenwerking van Wiebe Nijlunsing (Van Hall Instituut), Wim van der Zwan (Groen College Goes), Arie van der Graaf (AOC Oost) en Erik Vos (bureau voor educatief ontwerpen)

 
Status
Afgerond