Een selectie van de projecten

Zie 'producten en literatuur' voor een volledig overzicht
alt text
Socrates momenten

Hoe bevorder je de onderzoekende houding van kinderen in het basisonderwijs?

alt text
Worldschool

Grote maatschappelijke vraagstukken in onderzoeksprogramma's voor leerlingen

alt text
YES! - Young European Specialists

Intensieve studieroutes en grote leerlingconferenties over Europa

alt text
Het groen adviesbureau

MBO en HBO studenten werken samen binnen een studenten onderneming

alt text
City Counsellors Project

Werken voor de burgemeester of wethouder van je eigen woonplaats

alt text
Beelden van geschiedenisonderwijs

Onderzoek naar parels van ontwerpkunst en -kunde

alt text
R&D als onderwijsprogramma op een PABO

Onderzoeken en ontwerpen met eigen HBO kwaliteit

alt text
Verhalend ontwerpen

Onderwijs dat je iedereen gunt: glimogen en diepgang van leren

alt text
Het ontwerpbureau

Uitdagend, activerend onderwijs in een maatschappelijke context voor het VMBO

alt text
Academische PABO

Integratie van HBO en WO bij het opleiden van leraren

alt text
Het ontwerpatelier - VO

Samenwerken en publiceren door 'learning communities' in lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs

alt text
Digitale opleidingsschool

Over innige samenwerking van basisscholen en PABO bij onderwijsontwikkeling en innovatie

alt text
Ontwerpatelier

Inspirerend publicatie platform voor a.s. leraren

alt text
Kind en media

Kinderen als producenten bij media-educatie

alt text
EXPLO - experimentele lerarenopleiding basisonderwijs

Een opleiding opgebouwd rond aantrekkelijke en uitdagende taken

alt text
Jenaplan wereldschool

Wereldorientatie voor Jenaplanscholen

alt text
Workshops, lezingen, Events

Wisselend aanbod van workshops. lezingen en events; op verzoek en op eigen initiatief

alt text
Het adviesbureau

Leerlingen werken als opdrachtnemers voor tal van maatschappelijke organisaties

alt text
E-cities

Basischolen onderling verbinden; technisch en inhoudelijk

alt text
Het duurzaam adviesbureau

Leerlingen werken aan duurzaamheid in opdracht van bedrijven en van gemeentelijke en provinciale overheden

alt text
De school als kenniscentrum

Verkenning van een nieuw concept voor het Ministerie van LNV

alt text
Leeromgevingen voor jonge kinderen

Een doorlopend programma voor het bevorderen van goed onderwijs voor jonge kinderen

alt text
De docent als ondernemer

Didactische vernieuwing vanuit een nieuwe rol voor docenten in het groen MBO

alt text
DOOR! - Digitale Onderwijs Ontwerp Ruimte

Een omvangrijk computerprogramma voor het ontwerpen van onderwijs over duurzaamheid en milieuvraagstukken in het voortgezet onderwijs.

alt text
De klittenbandtheorie

Een onderzoek naar het educatief repertoire van Frits Sibers, docent biologie in het voortgezet onderwijs.