YES! - Young European Specialists

alt text
alt text
alt text

Intensieve studieroutes en grote leerlingconferenties over Europa

Een driejarig project voor de bovenbouw van het voorgezet onderwijs, HAVO en VWO. Jaarlijks doen 100 leerlingen mee aan een intensief traject van studiedagen. De dagen zijn bedoeld om de leerlingen te inspireren bij het uitvoeren van een eigen onderzoek over een Europese kwestie. De nadruk ligt op klimaat- en energieproblematiek en op het onderzoeken van Europese waarden. De 100 leerlingen presenteren hun onderzoek tijdens een grote leerlingconferentie. De leerlingconferenties in het YES! project zijn in totaal door 2800 leerlingen bezocht. Er zijn drie leerlingconferenties gehouden, in het World Forum in Den Haag en in het MediaPlaza van de Jaarbeurs in Utrecht.

Het YES! project is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Er werd aan deelgenomen door een groot aantal maatschappelijke partners, waaronder: Wageningen University, TU Delft, Instituut Clingendael, het Europarlement, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en vele andere.

 
Status
Afgerond; website toegankelijk
www.yeswiki.nl